Kalender

Bestyrelsesmøde

Dato: 
Tir, 08.05.2018 19:00 - 22:00

Dagsorden:

1.   Valg af referent

2.   Godkendelse af referat fra d. 13/3 2018 (ved Henrik)

3.   Nyt fra gruppelederne. Revisor suppleant? Velkomstbrev til gruppen? Ny hjemmeside ved Morten, kort info.

4.   Nyt fra kasserer. Tilskud til korpsrådsmøde udover de 2 delegerede med stemmeret (Andreas og Simon)? Forskel på ledere/menigt medlem?

5.   Nyt fra afdelingslederne

6.   Kanoer: kurser, udlån af kanoer, flydeprøve iflg søsikkerhedsregler DDS

7.   Vestervang hytten, status (varme, elektriker, køkkenvæg)

8.   Hyttedag d.10.juni kl.10.00: opgaver?

9. Dato for nyt møde

10. Evt.