Kalender

Afbud

Sommerlejr 2018

Dato: 
Lør, 21.07.2018 18:45 - Søn, 29.07.2018 13:00

Opdatering vedr. skovbrande: (Også sendt på mail til deltagere og deres pårørende - se evt. i jeres spamfilter)

Vi glæder os til Spovalgre lige om lidt. Desværre er der meget tørt i Sverige, så vi får os nok en lidt anden lejr, end vi plejer.
Flere af jer har sikkert hørt, at der er skovbrande i Sverige og i nærheden af lejren (60-80 km).
Svenskerne har naturligvis taget deres forholdsregler herunder: evakueringsplan med busser, kontakt til det svenske beredskab og særlige forholdsregler på lejren.
Under de særlige forholdsregler er bl.a. at man ikke må have noget, der kan tænde ild, på sig. Så vi beder jer alle om at sikre, at der ikke er nogen, der har tændstikker, lightere eller ildstål med sig.


Mvh Anders

Det kan læses på svensk herunder:

Spovalgrelägret - senaste nytt


Hej

Om det är någon som är orolig med tanke på eldningsförbudet, skogsbränderna som rasar väster om Ljusdal (ca 8 mil från Ora) och det kommande scoutlägret, så skulle vi vilja informera om vilka åtgärder som har vidtagits:

  • Programmet för lägret har anpassats. Vi kommer endast att befinna oss på lägerplatsen och inte ge oss ut på vandringar/hajker som var planen från början. Vi kommer alltså inte att befinna oss i skogen. Inga aktiviteter kommer heller att genomföras som innebär öppen låga eller annat som kan innebära en brandfara. Mer tid kommer istället att ägnas åt lugna aktiviteter som t ex strandaktiviteter och bad, vilket säkert är behövligt när dagen är varm. Och dricka mycket ska vi påminna varandra om att göra.
  • På hela lägret är det förbud för öppna lågor, t ex fotogenlampor, stearinljus och rökning. Inga öppna eldar alltså, däremot har vi fått dispens av Länsstyrelsen för att använda gasolspisar med kravet att det finns brandsläckare och brandfilt i dess närhet. Förutom detta finns det gott om brandtunnor på lägret, förstärkta med brandsläckare. Inga bilar eller dylikt får heller köra in på ängarna, motorsågar och dylikt får inte användas.
  • Ängarna på Ora är gröna. Vi har inte slagit ängar och diken direkt före lägret för att undvika torrt gräs.
  • Inga scouter får ha tändstickor, tändare eller eldstål - så sådant kan ni lämna hemma när ni lägerpackar.

Men ska man tänka säkerhet på allvar, så ska man också planera för vad man gör om det t ex skulle bryta ut en skogsbrand, t ex blixtnedslag i bergen ovanför Ora. Därför har lägret också skapat en beredskapsplan för evakuering av lägret - vilket vi normalt inte har. Den har utformats i samråd med kommunens krisledningsorganisation, och innebär att:

  • Anderssons Buss i Ilsbo står redo dygnet runt med minst 2 st dubbeldäckare och 2 st 50 personers bussar för evakuering. Evakuering kommer endera ske mot Näsviken eller Friggesund beroende på besked från kommunens räddningsledning. Där har vi tillgång till skolor som återsamlingsplats.
  • Lokal evakueringsplan för Ora.

Med förhoppning om att ett jättemysigt scoutläger - och tänk vad härligt att få sova i tält istället för i sovrummet där hemma, som pendlar mellan 25-30 grader.Opdatering: Mødetid er kl 18:45 den 21/7 (BEMÆRK ændret dato i forhold til oprindelig invitation) på parkeringspladsen foran paltholmcentret.

Kære kommende junior, junior, spejder, senior & leder
Så er nedtællingen til årets sommerlejr i Sverige startet ....
Peter Lassen deltager for 5. gang i S P O V A L G R E (Speiding over alle grenser) lejren i Ora i Sverige (ca. 300 km nord for Stockholm ved søen Norra Dellan ikke så langt fra byen Hudliksvall).
Lejren er fra d. 21.07. om aftenen med afgang i bus fra P-pladsen ved Kulturhuset og hjemkomst søndag d. 29.07. omkring frokosttid.
Der vil deltage spejdere fra Norge, Sverige og Danmark. Vi regner med at blive mellem 400 – 500 spejdere.
Prisen for denne storslåede oplevelse bliver 1600,-
Af lejrens program kan nævnes : åbningslejrbål, bliv kendt aktivitet, dagshike for juniorer og spejdere, døgnhike for seniorer, landskampolympiade, dansk/norsk/svensk lejrbål m.m. Vi ligger i telte og laver mad over bål.
De minier, der skal rykke op efter sommerferien, får også et tilbud om at deltage sammen med Akela.
Vi har brug for en tilmelding for at kunne planlægge yderligere. Tilmeld jer gennem gruppens hjemmeside senest. d. 09.04.18.
Yderligere spørgsmål besvares gerne af Bente Ellebye (bekol [at] webspeed [dot] dk tlf.: 45930047/24989928), som er en af lederne på turen.
Vi ses ..... Spejderhilsen fra Bente